Substantial Shareholders

FYE 2021 as at 31 Mar 2021

Register of Substantial Shareholders as at 31 March 2021

 

  FYE 2021

No.

Shareholders

As at
31/03/2020

%

Number of Shares

%

+/- 
Shares

+/- 
%

Direct

Deemed

1

AmanahRaya Trustees Berhad
- Amanah Saham Bumiputera

6.965%

251,290,700

-

6.947%

-

-

2

Employees Provident Fund Board

15.903%

607,098,318

-

16.783%

543,500

0.015%

3

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

7.551%

334,735,200

-

9.254%

-

-

4

Urusharta Jamaah Sdn Bhd

6.318%

222,795,800

-

6.159%

-

-