Substantial Shareholders

FYE 2020 as at 31 Mar 2020

Register of Substantial Shareholders as at 30 March 2020

 

  FYE 2020

No.

Shareholders

As at
31/03/2019

%

Number of Shares

%

+/- 
Shares

+/- 
%

Direct

Deemed

1

AmanahRaya Trustees Berhad
- Amanah Saham Bumiputera

6.972%

252,790,700

-

6.965%

-

-

2

Employees Provident Fund Board

14.908%

577,200,976

-

15.903%

2,225,400

0.061%

3

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

5.251%

274,071,300

-

7.551%

-

-

4

Urusharta Jamaah Sdn Bhd

6.269%

229,293,500

-

6.318%

-

-