Substantial Shareholders

FYE 2019 as at 31 Mar 2019

Register of Substantial Shareholders as at 29 March 2019

 

  FYE 2019

No.

Shareholders

As at
31/03/2018

%

Number of Shares

%

+/- 
Shares

+/- 
%

Direct

Deemed

1

AmanahRaya Trustees Berhad
- Amanah Saham Bumiputera

6.761%

252,790,700

-

6.972%

-

-

2

Employees Provident Fund Board

14.717%

540,539,118

-

14.908%

-151,600

-0.004%

3

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

5.431%

190,409,200

-

5.251%

-

-

4 Urusharta Jamaah Sdn Bhd - 227,307,500 *1 - 6.269% - -

Note:-

*1 Became a substantial shareholder on 28 December 2018.