Substantial Shareholders

FYE 2017 as at 31 Mar 2017

Register of Substantial Shareholders as at 31 March 2017

 

  FYE 2017

No.

Shareholders

As at
31/03/2016

%

Number of Shares

%

+/- 
Shares

+/- 
%

Direct

Deemed

1

AmanahRaya Trustees Berhad
- Amanah Saham Bumiputera

8.050%

240,850,500

-

6.665%

-

-

2

Employees Provident Fund Board

13.472%

179,698,500

-

14.296%

-4,323,200

-0.120%

3

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

5.7%

179,698,500 *1

-

4.973%

-

-

4

Lembaga Tabung Haji

5.506%

194,205,000 *2

-

5.374%

-

-

Note:-

*1 Became a substantial shareholder on 25 June 2015.
*2 Ceased to be a substantial shareholder on 9 March 2017