Substantial Shareholders

FYE 2018 as at 31 Mar 2018

Register of Substantial Shareholders as at 30 March 2018

 

  FYE 2018

No.

Shareholders

As at
31/03/2017

%

Number of Shares

%

+/- 
Shares

+/- 
%

Direct

Deemed

1

AmanahRaya Trustees Berhad
- Amanah Saham Bumiputera

6.665%

245,290,700

-

6.761%

-

-

2

Employees Provident Fund Board

14.296%

533,924,978

-

14.717%

610,200

0.017%

3

* Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

4.973%

197,015,700

-

5.431%

-8,700

-0.0002%

4

Lembaga Tabung Haji

5.374%

234,976,900

-

6.477%

-

-

Note:-

* Became a substantial shareholder on 20 July 2017.