BORANG KAJI SELIDIK TAHAP KEPUASAN PENGGUNA LEBUHRAYA KAJANG SEREMBAN


Survey Period:  01/01/2013

 

Pelanggan yang dihormati,


Terima kasih kerana menggunakan Lebuhraya LEKAS. Kaji selidik ini bertujuan mengenal pasti tahap kepuasan pengguna lebuhraya bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. Maklumbalas anda amat penting dalam memastikan keselesaan pemanduan anda terjamin.

A. JENIS PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Sila tandakan tahap kepuasan bagi perkhidmatan yang disediakan mengikut skala berikut terutama bagi soalan bertanda * :
Amat Memuaskan Memuaskan Tidak Memuaskan Amat Tidak Memuaskan
         
                              4 3 2                    1
  SKALA TAHAP KEPUASAN  
BIL PERKARA 4 3 2 1  
               

1.

Penyelenggaraan Lebuhraya *

         
  a. Permukaan jalan raya (turapan, tampalan, air takungan)  
  b. Kejelasan cat penanda (cat putih, pembahagi jalan)  
  c. Papan tanda arah destinasi jelas dan mencukupi  
  d. Lampu jalan berfungsi dengan efektif  
  e. Info di Papan VMS jelas dan memadai  
  f. Tahap kebersihan sepanjang lebuhraya  
               

2.

Plaza Tol *

         
  a. Lorong tunai, Touch 'n Go & SmartTag yang mencukupi  
  b. Lorong tol beroperasi pada waktu puncak mencukupi  
  c. Layanan yang diberikan oleh jurutol sopan dan berhemah  
  d. Ketepatan baki wang  
  e. Tempoh masa transaksi bayaran  
  f. ETC (smartTag & Touch 'n Go) berfungsi dengan baik  
  g. Kebersihan persekitaran Plaza Tol  
               

3.

Kawasan Rehat dan Rawat (R&R) di Lebuhraya *

         
  a. Kebersihan lantai (sentiasa kering dan bersih)  
  b. Mangkuk tandas bersih dan tidak tersumbat  
  c. Bekalan air mencukupi  
  d. Keperluan tandas lain disediakan (tisu, cermin tandas, pengunci pintu dll)  
  e. Surau yang memuaskan  
  f. Penunjuk arah kiblat disediakan dengan tepat  
  g. Penyediaan stesen minyak memenuhi keperluan  
  h. Tempat makan bersih dan mencukupi  
               

4.

Perkhidmatan Kakitangan Lebuhraya *

         
  a. Pasukan Bantuan Kecemasan memberikan bantuan awal ketika berlakunya kecemasan/kemalangan  
  b. Peronda memberi bantuan dan selesaikan masalah dengan pantas/cekap  
  c. Pengetahuan kakitangan talian kecemasan (infoline) dan ketepatan maklumat yang diberikan  
  d. Layanan kakitangan syarikat (sopan, berbudi bahasa, cepat dan sedia bantu)  
               

5.

Keseluruhan *

         
  a. Kualiti perkhidmatan secara keseluruhan  
               
 

Cadangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan

 
               

B. MAKLUMAT ASAS

Sila tandakan pada petak yang berkenaan sahaja.
         

1.

Kategori Pengguna: *

2.

Pendidikan: *

 
  Kakitangan Kerajaan
Kakitangan Swasta
Peniaga Sendiri
Pesara/Tidak Bekerja
Pelajar
Ijazah/Master/PHD
STPM/Diploma
SPM
PMR
UPSR
 
         

3.

Jantina: *

4.

Adakah anda kerap/selalu menggunakan lebuhraya ini: *

 
  Lelaki   Perempuan Ya   Tidak